Faİz dərəcələrİ
Vətəndaşlar üçün Qaynar xətt
İpoteka üzrə yaddaş kitabçası
İpoteka götürənlərİn sayı
1
8
1
6
2
Verilmiş ipoteka kreditləri üzrə məbləğ
741 325 449 keçib.
Müvəkkİl təşkİlatlar