Faİz dərəcələrİ
Vətəndaşlar üçün Qaynar xətt
Linklər
Azərbaycan Respublikasının dövlət orqanları və təşkilatları Sayt ünvanı
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin rəsmi saytı www.president.az
Heydər Əliyev adına Fond www.heydar-aliyev-foundation.org
Azərbaycan Respulikasi Mərkəzi Bankı www.cbar.az
Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidməti www.dedrx.gov.az
Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi www.scs.gov.az/new
Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi www.maliyye.gov.az 
Azərbaycan Respublikası İqtisadi İnkişaf Nazirliyi www.economy.gov.az
Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi www.mlspp.gov.az
Azərbaycan Respublikası Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyi www.mida.gov.az
Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi www.azstat.org

 

 

İpoteka kreditlərinin yenidən maliyyələşdirilməsi ilə məşğul olan xarici ölkələrin təşkilatları Sayt ünvanı
Fannie Mae, ABŞ-ın Federal Milli İpoteka Assosiasiyası www.fanniemae.com/portal
Cagamas Berhad, Malaziya Milli İpoteka Korporasiyası www.cagamas.com.my
Qazaxıstan İpoteka Şirkəti www.kmc.kz
Rusiya Federasiyasının İpoteka Mənzil Kreditləşdirməsi Agentliyi www.ahml.ru
Koreya İpoteka Korporasiyası www.hf.go.kr
Türkiyyənin mənzil məsələləri idarəsi www.toki.gov.tr
Latviyanın İpoteka bankı www.hipo.lv
Almaniyanın Aareal Bank Qrupu www.aareal-bank.com
Kanadanın ipoteka və mənzil korporasiyası www.cmhc-schl.gc.ca
Danimarkanın BRFKredit bankı www.brf.dk
Norveçin dövlət mənzil bankı www.husbanken.no

 

 

Digər qurumlar Sayt ünvanı
Avropa ipoteka federasiyası www.hypo.org
Mənzil investorları üçün portal www.globalpropertyguide.com
Rusiaynın ipoteka kreditləri və sekyuritizasiya üzrə analitik mərkəzi www.rusipoteka.ru
İpoteka götürənlərİn sayı
1
8
9
6
9
Verilmiş ipoteka kreditləri üzrə məbləğ
791 519 830 keçib.
Müvəkkİl təşkİlatlar