Faİz dərəcələrİ
Vətəndaşlar üçün Qaynar xətt
Struktur bölmələr
No Struktur bölmə Adı,atasının adı, soyadı Vəzifə
1 Baş maliyyə direktoru Samir Musa oğlu  Rzayev  
2 Xəzinədarlıq departamenti İlhamə Hacıağa qızı İsabalayeva  Departament direktorunun müavini
3 Mühasibat uçotu və hesablaşmalar departamneti Fariz Rasim oğlu Axundov Departament direktoru
4 Kredit departamenti İlham Qəhraman oğlu Kələşov Departament direktoru
5 Administrativ departament Nəriman Cabbar oğlu Hacıyev Departament direktoru
6 Hüquq şöbəsi Fərid Tofiq oğlu Hacıəbdülhəlimzadə Şöbə rəisi
7 İnformasiya Texnologiyaları şöbəsi Mətin Muğdət oğlu Hacıyev Şöbə rəisi
8 Təhlükəsizlik şöbəsi Yusif Kazım oğlu Kazımov Şöbə rəisi
9 Daxili audit qrupu Emin Mirxan oğlu Yaqublu auditor
İpoteka götürənlərİn sayı
1
8
9
6
9
Verilmiş ipoteka kreditləri üzrə məbləğ
791 519 830 keçib.
Müvəkkİl təşkİlatlar