Faİz dərəcələrİ
Vətəndaşlar üçün Qaynar xətt
Sorğu
İpoteka götürənlərİn sayı
1
8
9
6
9
Verilmiş ipoteka kreditləri üzrə məbləğ
791 519 830 keçib.
Müvəkkİl təşkİlatlar